Om mig

De senaste åren (2009-2020) har jag arbetat som verksamhetsledare för EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike (www.goteborgsinsjorike.se).

Leader är en metod inom EU:s landsbygdssatsning som kännetecknas av partnerskap, lokala initiativ och innovativa arbetssätt. Uppdraget har inneburit att främja utvecklingen av en levande och fungerande landsbygd i programområdet (Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille). Leader Göteborgs Insjörike genererade 56 landsbygdsutvecklingsprojekt och omsatte 76 miljoner kronor under åren 2009–2014. Under perioden 2015-2020 finansierade vi 30 projekt.

Innan ovan nämnda uppdrag har jag också arbetat som programledare för EU:s stadsutvecklingsprogram URBAN II under drygt sex år. Programmet bestod av ett 50-tal projekt inom områdena arbetsmarknad, utbildning och näringsliv. Verksamheten omsatte ca 100 milj. kr.

Jag har även arbetat några år som projektledare på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg där jag arbetade med kompetensförsörjningsfrågor.

Direkt efter min examen arbetade jag knappt ett år som Amanuens på Försvarshögskolan i Stockholm.

Jag är statsvetare med examen från Göteborgs universitet. Jag har även studerat några år i USA och läst en termin tyska i München.