Om mig

De senaste åren (2009-2018) har jag arbetat som verksamhetsledare för EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike (www.goteborgsinsjorike.se).

Leader är en metod inom EU:s landsbygdssatsning som kännetecknas av partnerskap, lokala initiativ och innovativa arbetssätt. Uppdraget har inneburit att främja utvecklingen av en levande och fungerande landsbygd i programområdet (Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille). Leader Göteborgs Insjörike genererade 56 landsbygdsutvecklingsprojekt och omsatte 76 miljoner kronor under åren 2009–2014.

Innan ovan nämnda uppdrag har jag också arbetat som programledare för EU:s stadsutvecklingsprogram URBAN II under drygt sex år. Programmet bestod av ett 50-tal projekt inom områdena arbetsmarknad, utbildning och näringsliv. Verksamheten omsatte ca 100 milj. kr.

Jag har även arbetat några år som projektledare på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg där jag arbetade med kompetensförsörjningsfrågor.

Direkt efter min examen arbetade jag knappt ett år som Amanuens på Försvarshögskolan i Stockholm. Read about it, online casino uk no deposit.

Jag är statsvetare med examen från Göteborgs universitet. Jag har även studerat några år i USA och läst en termin tyska i München.
buy essay online